RNA: ENST00000606248.5

MED16-210, Transcript of mediator complex subunit 16, humanhuman

TSL 1 (best)

Gene MED16, Length 3,181 nt, Biotype nonsense mediated decay, Subcellular localisation Cytosol .

RNA Protein Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Gene UniProt Accession Length Protein Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
MED16-210ENST00000606248 NISCHQ9Y2I1 1504 aa27.9■■■□□ 2.06
MED16-210ENST00000606248 SHROOM4Q9ULL8 1493 aa24.74■■□□□ 1.55
MED16-210ENST00000606248 SUPT5HO00267 1087 aaKnown RBP24.36■■□□□ 1.49
MED16-210ENST00000606248 DCAF8L2P0C7V8 631 aa23.98■■□□□ 1.43
MED16-210ENST00000606248 ZCCHC6Q5VYS8 1495 aaKnown RBP23.57■■□□□ 1.36
MED16-210ENST00000606248 MYO15BQ96JP2 1530 aa23.47■■□□□ 1.35
MED16-210ENST00000606248 CHIC1Q5VXU3 224 aa23.47■■□□□ 1.35
MED16-210ENST00000606248 PCGF6Q9BYE7 350 aa23.26■■□□□ 1.31
MED16-210ENST00000606248 CCDC180Q9P1Z9 1646 aa23.26■■□□□ 1.31
MED16-210ENST00000606248 LOC105371045A0A1W2PR82 267 aa23.11■■□□□ 1.29
MED16-210ENST00000606248 HRCP23327 699 aa23.11■■□□□ 1.29
MED16-210ENST00000606248 PPARGC1BQ86YN6 1023 aaKnown RBP23.04■■□□□ 1.28
MED16-210ENST00000606248 EHMT2Q96KQ7 1210 aa22.75■■□□□ 1.23
MED16-210ENST00000606248 FAM9AQ8IZU1 332 aaPredicted RBP22.64■■□□□ 1.21
MED16-210ENST00000606248 DCAF1Q9Y4B6 1507 aa22.51■■□□□ 1.19
MED16-210ENST00000606248 SCRIBQ14160 1630 aa22.43■■□□□ 1.18
MED16-210ENST00000606248 TRIM41Q8WV44 630 aa22.42■■□□□ 1.18
MED16-210ENST00000606248 TRIM26Q12899 539 aaPredicted RBP22.41■■□□□ 1.18
MED16-210ENST00000606248 RSF1Q96T23 1441 aaPredicted RBP22.32■■□□□ 1.16
MED16-210ENST00000606248 ABCC9O60706 1549 aa22.26■■□□□ 1.15
MED16-210ENST00000606248 RB1CC1Q8TDY2 1594 aa22.18■■□□□ 1.14
MED16-210ENST00000606248 CECR2Q9BXF3 1484 aa22.05■■□□□ 1.12
MED16-210ENST00000606248 TTBK1Q5TCY1 1321 aaPredicted RBP22■■□□□ 1.11
MED16-210ENST00000606248 MROH2BQ7Z745 1585 aa21.88■■□□□ 1.09
MED16-210ENST00000606248 HNRNPUL2-BSCL2H3BQZ7 746 aaPredicted RBP21.83■■□□□ 1.09
MED16-210ENST00000606248 ZEB1P37275 1124 aaPredicted RBP21.81■■□□□ 1.08
MED16-210ENST00000606248 WIZO95785 1651 aa21.8■■□□□ 1.08
MED16-210ENST00000606248 CCER1Q8TC90 406 aaPredicted RBP21.67■■□□□ 1.06
MED16-210ENST00000606248 SCAF1Q9H7N4 1312 aaKnown RBP21.62■■□□□ 1.05
MED16-210ENST00000606248 NACADO15069 1562 aa21.59■■□□□ 1.05
MED16-210ENST00000606248 ABCC8Q09428 1581 aa21.54■■□□□ 1.04
MED16-210ENST00000606248 CCDC88BA6NC98 1476 aa21.46■■□□□ 1.03
MED16-210ENST00000606248 UBTFP17480 764 aaKnown RBP21.44■■□□□ 1.02
MED16-210ENST00000606248 PABPN1Q86U42 306 aaKnown RBP eCLIP21.43■■□□□ 1.02
MED16-210ENST00000606248 SOGA1O94964 1423 aa21.4■■□□□ 1.02
MED16-210ENST00000606248 BAZ1AQ9NRL2 1556 aaPredicted RBP21.39■■□□□ 1.02
MED16-210ENST00000606248 RANGAP1P46060 587 aaPredicted RBP21.36■■□□□ 1.01
MED16-210ENST00000606248 RUSC2Q8N2Y8 1516 aa21.34■■□□□ 1.01
MED16-210ENST00000606248 NEUROD1Q13562 356 aa21.32■■□□□ 1
MED16-210ENST00000606248 DIEXFQ68CQ4 756 aaKnown RBP21.29■■□□□ 1
MED16-210ENST00000606248 CEP162Q5TB80 1403 aa21.29■■□□□ 1
MED16-210ENST00000606248 EIF4G1Q04637 1599 aaKnown RBP21.28■■□□□ 1
MED16-210ENST00000606248 CSRNP3Q8WYN3 585 aa21.24■□□□□ 0.99
MED16-210ENST00000606248 HNRNPUL2Q1KMD3 747 aaKnown RBP21.22■□□□□ 0.99
MED16-210ENST00000606248 TOP2AP11388 1531 aaKnown RBP21.2■□□□□ 0.98
MED16-210ENST00000606248 SMARCA2P51531 1590 aa21.19■□□□□ 0.98
MED16-210ENST00000606248 ACIN1Q9UKV3 1341 aaKnown RBP21.19■□□□□ 0.98
MED16-210ENST00000606248 SMARCA4P51532 1647 aa21.18■□□□□ 0.98
MED16-210ENST00000606248 YTHDC1Q96MU7 727 aaKnown RBP21.16■□□□□ 0.98
MED16-210ENST00000606248 GTF3C3Q9Y5Q9 886 aa21.13■□□□□ 0.97
MED16-210ENST00000606248 TNIKQ9UKE5 1360 aa21.09■□□□□ 0.97
MED16-210ENST00000606248 UNC13AQ9UPW8 1703 aa21.07■□□□□ 0.96
MED16-210ENST00000606248 WRNQ14191 1432 aaPredicted RBP eCLIP21.04■□□□□ 0.96
MED16-210ENST00000606248 CENPBP07199 599 aaPredicted RBP20.97■□□□□ 0.95
MED16-210ENST00000606248 ZNF316A6NFI3 1004 aaPredicted RBP20.96■□□□□ 0.95
MED16-210ENST00000606248 PELP1Q8IZL8 1130 aaKnown RBP20.93■□□□□ 0.94
MED16-210ENST00000606248 GOLGA3Q08378 1498 aa20.93■□□□□ 0.94
MED16-210ENST00000606248 MIER1Q8N108 512 aa20.89■□□□□ 0.93
MED16-210ENST00000606248 APLP2Q06481 763 aa20.88■□□□□ 0.93
MED16-210ENST00000606248 SYNJ1O43426 1573 aa20.85■□□□□ 0.93
MED16-210ENST00000606248 CLIP1P30622 1438 aa20.84■□□□□ 0.93
MED16-210ENST00000606248 EEA1Q15075 1411 aa20.84■□□□□ 0.93
MED16-210ENST00000606248 BICRAQ9NZM4 1560 aa20.8■□□□□ 0.92
MED16-210ENST00000606248 RAPGEF2Q9Y4G8 1499 aa20.79■□□□□ 0.92
MED16-210ENST00000606248 CEP164Q9UPV0 1460 aa20.75■□□□□ 0.91
MED16-210ENST00000606248 ITGAEP38570 1179 aa20.69■□□□□ 0.9
MED16-210ENST00000606248 BAZ1BQ9UIG0 1483 aaKnown RBP20.67■□□□□ 0.9
MED16-210ENST00000606248 ATAD2BQ9ULI0 1458 aa20.67■□□□□ 0.9
MED16-210ENST00000606248 VPS8Q8N3P4 1428 aa20.67■□□□□ 0.9
MED16-210ENST00000606248 KANK4Q5T7N3 995 aaPredicted RBP20.65■□□□□ 0.9
MED16-210ENST00000606248 KIF21BO75037 1637 aa20.58■□□□□ 0.88
MED16-210ENST00000606248 PEG3Q9GZU2 1588 aa20.51■□□□□ 0.87
MED16-210ENST00000606248 DHX57Q6P158 1386 aaKnown RBP20.44■□□□□ 0.86
MED16-210ENST00000606248 ARAP1Q96P48 1450 aa20.4■□□□□ 0.86
MED16-210ENST00000606248 ATP1B4Q9UN42 357 aaPredicted RBP20.39■□□□□ 0.85
MED16-210ENST00000606248 TOP2BQ02880 1626 aa20.38■□□□□ 0.85
MED16-210ENST00000606248 P3H3Q8IVL6 736 aa20.37■□□□□ 0.85
MED16-210ENST00000606248 KCNH8Q96L42 1107 aa20.34■□□□□ 0.85
MED16-210ENST00000606248 PRXQ9BXM0 1461 aa20.32■□□□□ 0.84
MED16-210ENST00000606248 CUX1P39880 1505 aa20.3■□□□□ 0.84
MED16-210ENST00000606248 HIRIP3Q9BW71 556 aaPredicted RBP20.27■□□□□ 0.84
MED16-210ENST00000606248 KIF27Q86VH2 1401 aa20.25■□□□□ 0.83
MED16-210ENST00000606248 FAM50AQ14320 339 aaKnown RBP20.25■□□□□ 0.83
MED16-210ENST00000606248 SIN3AQ96ST3 1273 aa20.23■□□□□ 0.83
MED16-210ENST00000606248 CCNB3Q8WWL7 1395 aa20.22■□□□□ 0.83
MED16-210ENST00000606248 BIVM-ERCC5R4GMW8 1640 aa20.22■□□□□ 0.83
MED16-210ENST00000606248 ARHGAP35Q9NRY4 1499 aa20.21■□□□□ 0.83
MED16-210ENST00000606248 SUPT16HQ9Y5B9 1047 aaKnown RBP20.18■□□□□ 0.82
MED16-210ENST00000606248 ERICH3Q5RHP9 1530 aa20.18■□□□□ 0.82
MED16-210ENST00000606248 BCANQ96GW7 911 aa20.16■□□□□ 0.82
MED16-210ENST00000606248 RAB3GAP2Q9H2M9 1393 aa20.16■□□□□ 0.82
MED16-210ENST00000606248 CUX2O14529 1486 aa20.15■□□□□ 0.82
MED16-210ENST00000606248 DDX10Q13206 875 aaKnown RBP20.15■□□□□ 0.82
MED16-210ENST00000606248 RRBP1Q9P2E9 1410 aaKnown RBP20.14■□□□□ 0.82
MED16-210ENST00000606248 CLSPNQ9HAW4 1339 aa20.14■□□□□ 0.81
MED16-210ENST00000606248 IGF1RP08069 1367 aa20.09■□□□□ 0.81
MED16-210ENST00000606248 NCAPD3P42695 1498 aa20.09■□□□□ 0.81
MED16-210ENST00000606248 CFTRP13569 1480 aa20.05■□□□□ 0.8
MED16-210ENST00000606248 PHLDB1Q86UU1 1377 aa20.05■□□□□ 0.8
MED16-210ENST00000606248 CARMIL1Q5VZK9 1371 aa20.04■□□□□ 0.8
Retrieved 100 of 20,778 RNA–protein pairs in 71.8 ms