RNA: ENST00000371706.7

SEC16A-205, Transcript of SEC16 homolog A, endoplasmic reticulum export factor, humanhuman

APPRIS ALT2 TSL 5 BASIC

Gene SEC16A, Length 8,093 nt, Biotype protein coding, Subcellular localisation Cytosol, Nucleus .

RNA Protein Prediction (catRAPID) Interaction (ENCODE eCLIP)
Transcript Symbol Ensembl Transcript ID Gene UniProt Accession Length Protein Status Prediction Score Prediction z-Score p-Value Fold Change
SEC16A-205ENST00000371706 DCAF8L2P0C7V8 631 aa18.11■□□□□ 0.49
SEC16A-205ENST00000371706 PELP1Q8IZL8 1130 aaKnown RBP17.46■□□□□ 0.39
SEC16A-205ENST00000371706 FAM9AQ8IZU1 332 aaPredicted RBP16.92■□□□□ 0.3
SEC16A-205ENST00000371706 SUPT5HO00267 1087 aaKnown RBP16.83■□□□□ 0.28
SEC16A-205ENST00000371706 APLP2Q06481 763 aa16.82■□□□□ 0.28
SEC16A-205ENST00000371706 EHMT2Q96KQ7 1210 aa16.77■□□□□ 0.27
SEC16A-205ENST00000371706 ERICH6Q7L0X2 663 aa16.74■□□□□ 0.27
SEC16A-205ENST00000371706 CCER1Q8TC90 406 aaPredicted RBP16.68■□□□□ 0.26
SEC16A-205ENST00000371706 SHROOM4Q9ULL8 1493 aa16.36■□□□□ 0.21
SEC16A-205ENST00000371706 TTBK1Q5TCY1 1321 aaPredicted RBP16.23■□□□□ 0.19
SEC16A-205ENST00000371706 CENPBP07199 599 aaPredicted RBP16.21■□□□□ 0.19
SEC16A-205ENST00000371706 ATP1B4Q9UN42 357 aaPredicted RBP16.2■□□□□ 0.18
SEC16A-205ENST00000371706 MYT1Q01538 1121 aa16.18■□□□□ 0.18
SEC16A-205ENST00000371706 NEFLP07196 543 aa16.16■□□□□ 0.18
SEC16A-205ENST00000371706 RANGAP1P46060 587 aaPredicted RBP16.07■□□□□ 0.16
SEC16A-205ENST00000371706 PCGF6Q9BYE7 350 aa16.07■□□□□ 0.16
SEC16A-205ENST00000371706 DAXXQ9UER7 740 aaPredicted RBP16.07■□□□□ 0.16
SEC16A-205ENST00000371706 YTHDC1Q96MU7 727 aaKnown RBP15.94■□□□□ 0.14
SEC16A-205ENST00000371706 MYT1LQ9UL68 1186 aa15.87■□□□□ 0.13
SEC16A-205ENST00000371706 ZEB1P37275 1124 aaPredicted RBP15.87■□□□□ 0.13
SEC16A-205ENST00000371706 NISCHQ9Y2I1 1504 aa15.79■□□□□ 0.12
SEC16A-205ENST00000371706 UBTFP17480 764 aaKnown RBP15.74■□□□□ 0.11
SEC16A-205ENST00000371706 POLR3GLQ9BT43 218 aa15.66■□□□□ 0.1
SEC16A-205ENST00000371706 SLC4A1APQ9BWU0 796 aaKnown RBP15.65■□□□□ 0.1
SEC16A-205ENST00000371706 CHIC1Q5VXU3 224 aa15.63■□□□□ 0.09
SEC16A-205ENST00000371706 TRIM41Q8WV44 630 aa15.61■□□□□ 0.09
SEC16A-205ENST00000371706 ZNF316A6NFI3 1004 aaPredicted RBP15.59■□□□□ 0.09
SEC16A-205ENST00000371706 HNRNPUL2-BSCL2H3BQZ7 746 aaPredicted RBP15.54■□□□□ 0.08
SEC16A-205ENST00000371706 HNRNPUL2Q1KMD3 747 aaKnown RBP15.54■□□□□ 0.08
SEC16A-205ENST00000371706 CLSPNQ9HAW4 1339 aa15.53■□□□□ 0.08
SEC16A-205ENST00000371706 RTL5Q5HYW3 569 aaPredicted RBP15.43■□□□□ 0.06
SEC16A-205ENST00000371706 CNGB1Q14028 1251 aaPredicted RBP15.42■□□□□ 0.06
SEC16A-205ENST00000371706 ITGAEP38570 1179 aa15.34■□□□□ 0.05
SEC16A-205ENST00000371706 ZBTB47Q9UFB7 747 aaPredicted RBP15.34■□□□□ 0.05
SEC16A-205ENST00000371706 SLC24A1O60721 1099 aa15.28■□□□□ 0.04
SEC16A-205ENST00000371706 PPARGC1BQ86YN6 1023 aaKnown RBP15.23■□□□□ 0.03
SEC16A-205ENST00000371706 BCL11AQ9H165 835 aa15.08■□□□□ 0
SEC16A-205ENST00000371706 NEFMP07197 916 aa15.05■□□□□ 0
SEC16A-205ENST00000371706 BCANQ96GW7 911 aa15.04■□□□□ -0
SEC16A-205ENST00000371706 TRIM26Q12899 539 aaPredicted RBP15.03■□□□□ -0
SEC16A-205ENST00000371706 CANXP27824 592 aaKnown RBP15.02□□□□□ -0.01
SEC16A-205ENST00000371706 ANP32BQ92688 251 aaKnown RBP14.92□□□□□ -0.02
SEC16A-205ENST00000371706 TRIM52Q96A61 297 aa14.91□□□□□ -0.02
SEC16A-205ENST00000371706 FAM50AQ14320 339 aaKnown RBP14.9□□□□□ -0.02
SEC16A-205ENST00000371706 CDK11AQ9UQ88 783 aaPredicted RBP14.87□□□□□ -0.03
SEC16A-205ENST00000371706 HRCP23327 699 aa14.85□□□□□ -0.03
SEC16A-205ENST00000371706 HSP90AA1P07900 732 aaKnown RBP14.82□□□□□ -0.04
SEC16A-205ENST00000371706 ZNF326Q5BKZ1 582 aaKnown RBP14.82□□□□□ -0.04
SEC16A-205ENST00000371706 CDK11BP21127 795 aaKnown RBP14.8□□□□□ -0.04
SEC16A-205ENST00000371706 ANP32CO43423 234 aa14.77□□□□□ -0.04
SEC16A-205ENST00000371706 DIEXFQ68CQ4 756 aaKnown RBP14.77□□□□□ -0.05
SEC16A-205ENST00000371706 NEUROD1Q13562 356 aa14.76□□□□□ -0.05
SEC16A-205ENST00000371706 ESF1Q9H501 851 aaKnown RBP14.74□□□□□ -0.05
SEC16A-205ENST00000371706 ANP32AP39687 249 aaKnown RBP14.73□□□□□ -0.05
SEC16A-205ENST00000371706 UPF2Q9HAU5 1272 aaKnown RBP14.67□□□□□ -0.06
SEC16A-205ENST00000371706 FBLN2P98095 1184 aa14.66□□□□□ -0.06
SEC16A-205ENST00000371706 GLIPR1L2Q4G1C9 344 aa14.65□□□□□ -0.06
SEC16A-205ENST00000371706 EIF5BO60841 1220 aaKnown RBP14.62□□□□□ -0.07
SEC16A-205ENST00000371706 STAG3Q9UJ98 1225 aa14.61□□□□□ -0.07
SEC16A-205ENST00000371706 PLPPR3Q6T4P5 718 aa14.59□□□□□ -0.07
SEC16A-205ENST00000371706 NPM2Q86SE8 214 aaKnown RBP14.57□□□□□ -0.08
SEC16A-205ENST00000371706 A0A0G2JS52 829 aa14.54□□□□□ -0.08
SEC16A-205ENST00000371706 SCAF1Q9H7N4 1312 aaKnown RBP14.54□□□□□ -0.08
SEC16A-205ENST00000371706 LOC105371045A0A1W2PR82 267 aa14.5□□□□□ -0.09
SEC16A-205ENST00000371706 CHGAP10645 457 aaKnown RBP14.42□□□□□ -0.1
SEC16A-205ENST00000371706 MYH16Q9H6N6 1097 aa14.39□□□□□ -0.11
SEC16A-205ENST00000371706 GTF3C3Q9Y5Q9 886 aa14.38□□□□□ -0.11
SEC16A-205ENST00000371706 GOLGA6L2Q8N9W4 650 aaPredicted RBP14.38□□□□□ -0.11
SEC16A-205ENST00000371706 ZNF777Q9ULD5 760 aaPredicted RBP14.38□□□□□ -0.11
SEC16A-205ENST00000371706 TULP1O00294 542 aaPredicted RBP14.37□□□□□ -0.11
SEC16A-205ENST00000371706 ARXQ96QS3 562 aa14.37□□□□□ -0.11
SEC16A-205ENST00000371706 ZRSR1Q15695 479 aaKnown RBP14.32□□□□□ -0.12
SEC16A-205ENST00000371706 NPM1P06748 294 aaKnown RBP eCLIP14.32□□□□□ -0.12
SEC16A-205ENST00000371706 ARID3CA6NKF2 412 aa14.31□□□□□ -0.12
SEC16A-205ENST00000371706 NCLP19338 710 aaKnown RBP14.28□□□□□ -0.12
SEC16A-205ENST00000371706 TNNT2P45379 298 aaPredicted RBP14.27□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 WDR43Q15061 677 aaKnown RBP eCLIP14.25□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 C14orf37Q86TY3 774 aa14.25□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 TRIM44Q96DX7 344 aaPredicted RBP14.24□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 KAT6BQ8WYB5 2073 aa14.24□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 HAP1P54257 671 aaPredicted RBP14.23□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 NCBP3Q53F19 620 aaKnown RBP14.23□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 ZBTB7CA1YPR0 619 aa14.23□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 NPHP1O15259 732 aa14.23□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 SALL2Q9Y467 1007 aaPredicted RBP14.23□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 PLEKHG5O94827 1062 aa14.21□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 NBR1Q14596 966 aa14.21□□□□□ -0.13
SEC16A-205ENST00000371706 TMC1Q8TDI8 760 aa14.21□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 TONSLQ96HA7 1378 aa14.2□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 P3H3Q8IVL6 736 aa14.2□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 CCDC136Q96JN2 1154 aa14.18□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 GOLGA6L22H0YM25 854 aa14.17□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 FAM9BQ8IZU0 186 aa14.16□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 HNRNPUQ00839 825 aaKnown RBP eCLIP14.16□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 PABPN1Q86U42 306 aaKnown RBP eCLIP14.16□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 CASC1Q6TDU7 716 aa14.16□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 BECN1Q14457 450 aa14.15□□□□□ -0.14
SEC16A-205ENST00000371706 FKBP8Q14318 412 aa14.14□□□□□ -0.15
SEC16A-205ENST00000371706 DNTTIP2Q5QJE6 756 aaKnown RBP14.14□□□□□ -0.15
SEC16A-205ENST00000371706 GRWD1Q9BQ67 446 aaKnown RBP eCLIP14.14□□□□□ -0.152e-6■■□□□ 11.6
Retrieved 100 of 20,778 RNA–protein pairs in 85.2 ms